Przejdź do treści

Paczka dla Ukrainy – podziękowanie

Dziś tj. 7.04.2022 dostarczyliśmy do magazynu Caritas w Będzinie 6 gotowych paczek. Paczki te zostały sumiennie przygotowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule “Paczka dla Ukrainy”
Dziękujemy wszystkim darczyńcom. Doceniamy trud, zaangażowanie czasowe i finansowe.


Bóg zapłać.

Na miejscu dowiedzieliśmy się, że potrzeby są wielkie, paczki cały czas na bieżąco są wydawane z magazynu Caritas. Gdyby, ktoś chciał się zaangażować, a nie czuje się na siłach (nie dysponuje czasem), możemy paczkę zrobić w jego imieniu – prosimy o kontakt z ks. Proboszczem tel. 519 512 811