Przejdź do treści

Małżeństwo

Małżeństwo w naszej parafii

Przygotowując się do małżeństwa:

– ustalamy termin zawarcia małżeństwa w naszej parafii gdzie otrzymamy skierowanie na kurs przedmałżeński

– uczestniczymy w Kursie przedmałżeńskim: link do prekany

– przynajmniej trzy miesiące przed ślubem narzeczeni przychodzą do kancelarii parafialnej, aby spisać protokół przedślubny i przynoszą następujące:

      – aktualną metrykę chrztu (Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia Małżeństwa w Kościele katolickim w n. 96 „… dokumentem kościelnym jest metryka chrztu św. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza…”).

      – świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o nim na metryce chrztu)

      – dowód osobisty

  • świadectwo ukończenia katechezy szkolnej

      – jeśli już mamy: zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego

      – jeśli małżeństwo jest konkordatowe: dokumenty z USC

Po spisaniu protokołu są wygłaszane zapowiedzi w parafii narzeczonego i narzeczonej.

Prawo kanoniczne o małżeństwie

Przygotowanie do małżeństwa w naszym dekanacie