Przejdź do treści

Bierzmowanie


W tym roku będzie bierzmowanie w uroczystość odpustową Zesłania Ducha Świętego, która przypada 28 maja 2023. Do bierzmowania przystąpi młodzież klasy VII i VIII. Prosimy, aby osoby starsze, które chciałyby przystąpić do sakramentu bierzmowanie zgłosiły się do ks. Proboszcza.

Przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii

Przygotowujemy się przez:

– udział w Mszy Świętej niedzielnej (najlepiej o 10.00),

– przystępowanie do Sakramentu Eucharystii i Pokuty,

– modlitwę i czytanie Pisma Świętego,

– uczestniczenie w spotkaniach w parafii w salce katechetycznej na plebanii.

W spotkaniach można uczestniczyć na dwa sposoby:

– po Mszy o godz. 10.00 (na spotkania w I niedzielę zapraszamy również Rodziców).

– lub w piątek po Mszy wieczornej ok. 19.00 w cotygodniowych spotkaniach oazy młodzieżowej;

– przez poznawanie prawd wiary (zaliczenie pytań);

– dawanie świadectwa o swojej wierze innym ludziom ( w kościele, szkole, domu);

 • Pytania do bierzmowania

  Osoby z VII klasy szkoły podstawowej , uczestniczące w spotkaniach niedzielnych proszone są o zaliczenie u Ks. Wojciecha do końca roku pytań przeznaczonych na pierwszy okres przygotowania do bierzmowania. Osoby, z klas II i III gimnazjum, które tego nie uczyniły jeszcze proszone są o zaliczenie pytań do końca października a pozostałych z drugiego okresu przygotowania do końca marca.

  Pytania do bierzmowania  są następujące:

  I część pytań: dzień zaliczenia – 09.02 od 9.00

  8 Błogosławieństw

  Uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała

  Tajemnice Różańca

  Stacje Drogi Krzyżowej

  Koronka do Bożego Miłosierdzia

  7 grzechów głównych

  II część pytań: do Wielkanocy – dzień zaliczenia – 30.03

  Część A – Pacierz i Mały Katechizm

  1. Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)
  2. Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)
  3. Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
  4. Dziesięć Przykazań Bożych
  5. 5 Przykazań Kościelnych
  6. Główne prawdy wiary
  7. Siedem Sakramentów Świętych
  8. Siedem darów Ducha Świętego
  9. Trzy Cnoty Boskie (teologalne): Wiara, Nadzieja, Miłość
  10. Cnoty główne (kardynalne): Roztropność, Sprawiedliwość, Umiarkowanie, Męstwo
  11. Warunki sakramentu pokuty
  12. Przykazanie miłości

  Część B – Pytania

  1. Kim jest Bóg ?
  2. Wymień kilka przymiotów Boga.
  3. Co to jest objawienie Boże ?
  4. Wymień osoby Trójcy świętej? Co łączy Osoby Boskie, że są jednym Bogiem? Miłość
  5. Co nazywamy grzechem pierworodnym ?
  6. Jaki jest plan Boga wobec człowieka?
  7. Co to jest Pismo Święte, z czego się składa?
  8. Kto jest autorem Pisma Św., co to oznacza, że Pismo Święte jest natchnione ?
  9.  Co nazywamy grzechem?
  10.  Jaka jest różnica między grzechem śmiertelnym, a lekkim ?
  11. Co to jest żal doskonały?
  12. Co to są grzechy cudze ?
  13. Co to jest sakrament pokuty i pojednania ?
  14.  Kim jest Jezus Chrystus ?
  15. Dlaczego Jezusa nazywamy Zbawicielem ?
  16. Kto jest Ojcem i Matką Jezusa ?
  17. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka: niebo, czyściec, piekło
  18. Kto założył Kościół ?
  19. Co to jest Kościół ?
  20. Dlaczego Kościół, do którego należysz nazywamy rzymsko-katolicki ?
  21. Co jest celem i zadaniem Kościoła ?
  22. Co to jest Sobór Powszechny ? Jaki był ostatni Sobór? Watykański II
  23.  Co to jest diecezja?
  24. Do jakiej diecezji należysz, kto jest jej patronem?
  25. Co to jest hierarchia Kościoła ?
  26. Kim jest Papież ?
  27. Jak nazywają się biskupi naszej diecezji?
  28. Grzegorz Kaszak, Piotr Skucha
  29. Do jakiej parafii należysz? Kto jest jej proboszczem?
  30. Co to jest łaska uczynkowa i czym jest łaska uświęcająca?
  31. Kim jest człowiek ?
  32. Co to jest sumienie
  33. Co jest celem życia ludzkiego ?
  34. Czym jest modlitwa ?
  35. Co to znaczy wierzyć ?
  36. Co daje wiara?
  37. Co to jest sakrament?
  38. Jak dzielą się sakramenty?
  39. Jakiej łaski udziela sakrament chrztu?
  40. Czym jest Eucharystia?
  41. Jak dzielą się obrzędy Mszy św?
  42. Kim jest Duch Święty ?
  43. Jakie znasz symbole Ducha Świętego?
  44. Jak nazywany jest w Piśmie Św. Duch Święty?
  45. Co to są grzechy przeciw Duchowi Świętemu?
  46. Jakie są owoce Ducha Świętego?
  47. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów ?
  48. Co to jest Bierzmowanie ?
  49. Czego używa się przy bierzmowaniu? Oleju Krzyżma
  50. Jakie słowa wypowiada Biskup w czasie bierzmowania? Jakiej udzielam odpowiedzi?

 • Przygotowanie do bierzmowania dorosłych

  Osoby dorosłe, które nie były u bierzmowania proszone są o zgłoszenie się do Ks. Grzegorza w celu ustalenia sposobu indywidualnego przygotowania.

  Przygotowania na Mszy Świętej o godz. 10.00.

 • Mały Katechizm
  1. Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)
  2. Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)
  3. Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
  4. Dziesięć Przykazań Bożych
  5. 5 Przykazań Kościelnych
  6. Główne prawdy wiary
  7. Siedem Sakramentów Świętych
  8. Siedem darów Ducha Świętego
  9. Trzy Cnoty Boskie (teologalne): Wiara, Nadzieja, Miłość
  10. Cnoty główne (kardynalne): Roztropność, Sprawiedliwość, Umiarkowanie, Męstwo
  11. Warunki sakramentu pokuty
  12. Przykazanie miłości
  13. Co to jest sakrament?
  14. Kim jest Duch Święty ?
  15. Co to jest Bierzmowanie ?
  16. Czego używa się przy bierzmowaniu? Oleju Krzyżma
  17. Jakie słowa wypowiada Biskup w czasie bierzmowania? Jakiej udzielam odpowiedzi?
 • Znaczenie bierzmowania

  1293 W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak namaszczeniaoraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć duchową.
  Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości 94 oraz radości 95 ; oczyszcza (namaszczenie przed kąpielą i po niej) i czyni elastycznym (namaszczanie atletów, zapaśników); jest znakiem uzdrowienia, ponieważ łagodzi kontuzje i rany 96 ; udziela piękna, zdrowia i siły.

  1294 Całe bogactwo znaczeniowe namaszczenia oliwą można odnaleźć w życiu sakramentalnym. Namaszczenie katechumenów olejem przed chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie. Namaszczenie chorych wyraża uzdrowienie i pociechę; namaszczenie krzyżmem świętym po chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sakramentu święceń jest znakiem konsekracji. Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie wydawało “miłą Bogu wonność Chrystusa” 97 .

  1295 Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje “znamię”, pieczęć Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby 98 , znakiem jej autorytetu 99 , znakiem posiadania przedmiotu 100 – niegdyś w taki sposób naznaczano żołnierzy pieczęcią ich wodza, a także niewolników pieczęcią ich pana. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu prawnego101 lub dokumentu 102 , ewentualnie zapewnia jego tajność 103 .

  1296 Sam Chrystus mówi o sobie, że Ojciec naznaczył Go swoją pieczęcią 104 . Także chrześcijanin jest naznaczony pieczęcią: “Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1, 21-22) 105 . Pieczęć Ducha Świętego jest znakiem całkowitej przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę, a także znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej 106 .

  Celebrowanie bierzmowania

  1297. Ważnym momentem, który poprzedza celebrację bierzmowania, a równocześnie w pewien sposób do niej należy, jest poświęcenie krzyżma świętego. Dokonuje go dla swej diecezji biskup w Wielki Czwartek podczas Mszy krzyżma świętego.

  1298 Jeśli bierzmowanie nie jest celebrowane razem z chrztem, jak to ma miejsce w obrządku rzymskim, liturgia sakramentu rozpoczyna się od odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz wyznania wiary przez bierzmowanych. W ten sposób widać wyraźnie, że bierzmowanie jest dalszym ciągiem chrztu 107 . Gdy chrzci się człowieka dorosłego, przyjmuje on bierzmowanie zaraz po chrzcie, a następnie uczestniczy w Eucharystii 108 .

  1299 W obrządku rzymskim biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi. Jest to gest, który od czasów apostolskich jest znakiem daru Ducha. Biskup modli się o Jego wylanie:

  Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.

  1300. Nas.tępuje istotny obrzęd sakramentu. W obrzędzie łacińskim “sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa: – “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”  109 .

 • Skutki bierzmowania

  Jak wynika z samej celebracji, skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

  1303 Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
  – zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić “Abba, Ojcze!” (Rz 8,15);
  – ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
  – pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
  – udoskonala naszą więź z Kościołem 111 .
  – udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.