Przejdź do treści

Oaza młodzieżowa

Oaza jest polskim Ruchem założonym ponad 60 lat temu przez ks. Franciszka Blachnickiego, w którym jest nie tylko młodzież ale również dzieci i dorośli. Ruch ten gromadzi kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce i za granicą. Co roku w oazowych rekolekcjach uczestniczy ok. 50 tysięcy osób.

Jeśli szukasz czegoś więcej, chcesz pełniej przeżywać życie i wiarę – zapraszamy!

Ks Jakub

 • Jaki jest cel Oazy?

  Oaza chce formować ludzi wierzących, aby stawali się dojrzałymi chrześcijanami, którzy potrafią żyć wiarą.

 • Czego doznajemy w Oazie?

  – poznajemy Słowo Boże i uczymy się nim żyć;

  – poznajemy Boga w pięknie Liturgii, śpiewu, przyrody;

  – poznajemy siebie i rozwijamy swoje talenty;

  – ciągle staramy się rozwijać nasze życie duchowe przez formację i wspólne wyjazdy;

  – tworzymy wspólnotę ludzi wierzących;

  – uczymy się służyć bliźniemu zgodnie z otrzymanymi talentami;

  – budujemy naszą lokalną wspólnotę Kościoła, którą jest parafia;

  – bawimy się i świętujemy w duchu chrześcijańskiej kultury.

 • Jak wyglądają spotkania?

  Na spotkaniach Oazowych poznajemy siebie, Boga i Jego słowo, bawimy się, rozwijamy nasze talenty, modlimy się za siebie.