Przejdź do treści

Krąg biblijny

Zapraszamy na spotkania Kręgu Biblijnego, które odbywają się we wtorki po Mszy Świętej wieczornej.

Odpowiedzialnym za krąg jest ksiądz Jakub Zuchowicz.

Czytaj Pismo Święte!

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.
Św. Hieronim

 • Metoda czytania Pisma Świętego - Lectio divina

  Teoria

  Lectio divina = Boże Czytanie, Boża Lektura. Od poznania Chrystusa – żywego słowa apostołowie pragnęli nim żyć. Chrześcijanie wszystkich czasów zawsze pielęgnowali żywą relację wobec Bożego Słowa. Kościół w ciągu wieków dawał Słowo i uczył nas ona czytania Słowa, a zarazem uczy nas, że Jezus – Słowo czyta nasze życie. Jeśli Mu na to pozwolimy wejdzie w nie krok po kroku, oświeci, uleczy, przemieni, ożywi. Słowo Boga – dzięki obecnej w nim mocy Ducha Świętego – gdy jest czytane, medytowane i modlitewnie kontemplowane, staje się duszą ożywiającą naszą egzystencję i przemienia nasze codzienne działanie i życie.

  Praktyka

  Oto zasadnicze etapy lectio divina: lectio, meditatio, oratio et contemplatio, actio.

  I.LECTIO (lektura): CO MÓWI TEKST?

  – Znajdź sobie miejsce, które pomoże Ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie.

  – Ucałuj Pismo Święte z miłością i adoracją.

  – Czytaj wybrany tekst słowa Bożego powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga w zrozumieniu opisanej sytuacji, zanalizowaniu postaci, miejsca, wydarzenia.
  – Staraj się czytać tekst całym sobą: całym umysłem, sercem i wolą.

  II.MEDITATIO (medytacja): CO MÓWI DO MNIE?

  – Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

  – Skup swój umysł i poszukaj ukrytej prawdy.

  – Koncentruj się na słowie, a nie na sobie. Bogactwo słowa będzie Ci pomagało poznać i zrozumieć siebie.

  -Zatrzymaj się nad fragmentem, który przykuł Twoją uwagę- to jest Twoje „słowo-klucz”, czyli emocje, czyny, które dotykają cię szczególnie.

  – Rozpocznij lekturę cichym głosem – Powtarzaj to słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę – nasycaj się nim.

  – Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo – tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś innym słowem Pisma, które przychodzi ci na myśl Przylgnij do słowa nowego, które cię zadziwia lub niepokoi.

  – Powtarzaj je i rozważaj. Jak Maryja zachowuj słowo w sercu i czekaj na światło i zrozumienie.
  – Wypisz słowa, które dzisiaj najbardziej do ciebie przemówiły. Umieść je na widocznym miejscu jako „drogocenny klejnot dnia”.

  III.ORATIO (modlitwa): CO MÓWIĘ BOGU?

  – Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Otwórz swoje serce i pozwól mu mówić do Pana.

  – Módl się prosto i spontanicznie – mów o przeżyciach które rodzi w Tobie Słowo, podziel się owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”.

  -Wyrażaj Słowo szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.
  – Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to Kim jest w twoim życiu.

  – Przywołaj na pamięć co Bóg uczynił w historii twojego życia.

  – Błagaj Go, proś, wołaj, wyrażaj swoje cierpienie.

  – Możesz tak się modlić w każdej chwili, w wybranym czasie, podczas Eucharystii i Liturgii Słowa, różańca…

  – CONTEMPLATIO (kontemplacja): CO BÓG MI MÓWI?

  Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa.
  Trwaj przed Bogiem całym sobą. Trwaj w zachwycie, dziękczynieniu, uwielbieniu…

  Módl się obecnością…

  – Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu.

  – Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam gdzie On przebywa

  – Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia. Najważniejsze jest przebywanie w głębokiej więzi z Nim samym.

  – Staraj się patrzeć Jego oczyma na siebie, na drugich, na wydarzenia i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju.

  – ACTIO (działanie): I na tym nie koniec!

  Słowo powinno stać się życiem! Gdzie? W Twoich myślach, słowach, wyborach dnia dzisiejszego!

 • Medytacja biblijna

  Teoria

  Przed rozpoczęciem medytacji należy wybrać sobie konkretny tekst biblijny. Przeczytać go uważnie kilka razy, aby poznać dobrze najpierw jego treść. Zastanowić się następnie, nad czym chciałbym się zatrzymać w tym tekście. Co mnie w nim uderza w sposób szczególny? Przez co czuję się przyciągany, a przez co odpychany? Uświadomić sobie przez chwilę, że staję przed Bogiem, moim Stwórcą i Odkupicielem. Św. Ignacy radzi wspomóc się pytaniem: „jak Bóg, Pan nasz, patrzy na mnie?” Prosić w krótkiej modlitwie Ducha Świętego o światło i moc do dobrego odprawienia medytacji: o głębokie zrozumienie Słowa Bożego oraz poznanie, w jaki sposób oświetla ono moje życie. Św. Ignacy usilnie zaleca, aby każdą medytację czy kontemplację poprzedzać „Modlitwą przygotowawczą”, która streszcza Fundament Ćwiczeń: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu.

  Praktyka

  A. WYCISZENIE (zewnętrzne i wewnętrzne skupienie, wyłączenie z wrzawy życiowej)

  OBECNOŚĆ (wyraźne uświadomienie sobie, że stoi się przed Bogiem żywym)

  ADORACJA (ciało ma wyrażać duchowe przekonanie)

  PROŚBA (prosić o dobrą modlitwę i jej owoce)

  B) BIERZ I CZYTAJ (czytaj wolno, uważnie, bezinteresownie, tak jak byś czytał list od ukochanej osoby)

  PATRZ I ROZWAŻAJ (co dany tekst, zdanie znaczy dla mnie dzisiaj, wyobraź sobie scenę wydarzenia biblijnego, włączyć w to rozum, wyciągnąć wnioski)

  ROZMAWIAJ Z BOGIEM (Powiedz to, co ci się kojarzy, tak jak przyjaciel do przyjaciela)

  WZNIEŚ DUCHA KU BOGU (co cię uderza, co bulwersuje, porusza, zwróć uwagę na mocniejsze punkty. Zatrzymaj się przy tym, nie idź dalej, odpocznij przy Panu. To ma być modlitwa serca)

  ŻYJ I DZIAŁAJ (postanowienie praktyczne. Rób roztropne postanowienia. Nie mnóż ich)

  C) ZAKOŃCZENIE (podsumowanie modlitwy np. psalm)

 • Przydatne linki