Przejdź do treści

Teoria

Lectio divina = Boże Czytanie, Boża Lektura. Od poznania Chrystusa – żywego słowa apostołowie pragnęli nim żyć. Chrześcijanie wszystkich czasów zawsze pielęgnowali żywą relację wobec Bożego Słowa. Kościół w ciągu wieków dawał Słowo i uczył nas ona czytania Słowa, a zarazem uczy nas, że Jezus – Słowo czyta nasze życie. Jeśli Mu na to pozwolimy wejdzie w nie krok po kroku, oświeci, uleczy, przemieni, ożywi. Słowo Boga – dzięki obecnej w nim mocy Ducha Świętego – gdy jest czytane, medytowane i modlitewnie kontemplowane, staje się duszą ożywiającą naszą egzystencję i przemienia nasze codzienne działanie i życie.

Praktyka

Oto zasadnicze etapy lectio divina: lectio, meditatio, oratio et contemplatio, actio.

I.LECTIO (lektura): CO MÓWI TEKST?

– Znajdź sobie miejsce, które pomoże Ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie.

– Ucałuj Pismo Święte z miłością i adoracją.

– Czytaj wybrany tekst słowa Bożego powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga w zrozumieniu opisanej sytuacji, zanalizowaniu postaci, miejsca, wydarzenia.
– Staraj się czytać tekst całym sobą: całym umysłem, sercem i wolą.

II.MEDITATIO (medytacja): CO MÓWI DO MNIE?

– Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

– Skup swój umysł i poszukaj ukrytej prawdy.

– Koncentruj się na słowie, a nie na sobie. Bogactwo słowa będzie Ci pomagało poznać i zrozumieć siebie.

-Zatrzymaj się nad fragmentem, który przykuł Twoją uwagę- to jest Twoje „słowo-klucz”, czyli emocje, czyny, które dotykają cię szczególnie.

– Rozpocznij lekturę cichym głosem – Powtarzaj to słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę – nasycaj się nim.

– Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo – tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś innym słowem Pisma, które przychodzi ci na myśl Przylgnij do słowa nowego, które cię zadziwia lub niepokoi.

– Powtarzaj je i rozważaj. Jak Maryja zachowuj słowo w sercu i czekaj na światło i zrozumienie.
– Wypisz słowa, które dzisiaj najbardziej do ciebie przemówiły. Umieść je na widocznym miejscu jako „drogocenny klejnot dnia”.

III.ORATIO (modlitwa): CO MÓWIĘ BOGU?

– Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Otwórz swoje serce i pozwól mu mówić do Pana.

– Módl się prosto i spontanicznie – mów o przeżyciach które rodzi w Tobie Słowo, podziel się owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”.

-Wyrażaj Słowo szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.
– Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to Kim jest w twoim życiu.

– Przywołaj na pamięć co Bóg uczynił w historii twojego życia.

– Błagaj Go, proś, wołaj, wyrażaj swoje cierpienie.

– Możesz tak się modlić w każdej chwili, w wybranym czasie, podczas Eucharystii i Liturgii Słowa, różańca…

– CONTEMPLATIO (kontemplacja): CO BÓG MI MÓWI?

Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa.
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Trwaj w zachwycie, dziękczynieniu, uwielbieniu…

Módl się obecnością…

– Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu.

– Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam gdzie On przebywa

– Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia. Najważniejsze jest przebywanie w głębokiej więzi z Nim samym.

– Staraj się patrzeć Jego oczyma na siebie, na drugich, na wydarzenia i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju.

– ACTIO (działanie): I na tym nie koniec!

Słowo powinno stać się życiem! Gdzie? W Twoich myślach, słowach, wyborach dnia dzisiejszego!