Przejdź do treści

Teoria

Przed rozpoczęciem medytacji należy wybrać sobie konkretny tekst biblijny. Przeczytać go uważnie kilka razy, aby poznać dobrze najpierw jego treść. Zastanowić się następnie, nad czym chciałbym się zatrzymać w tym tekście. Co mnie w nim uderza w sposób szczególny? Przez co czuję się przyciągany, a przez co odpychany? Uświadomić sobie przez chwilę, że staję przed Bogiem, moim Stwórcą i Odkupicielem. Św. Ignacy radzi wspomóc się pytaniem: „jak Bóg, Pan nasz, patrzy na mnie?” Prosić w krótkiej modlitwie Ducha Świętego o światło i moc do dobrego odprawienia medytacji: o głębokie zrozumienie Słowa Bożego oraz poznanie, w jaki sposób oświetla ono moje życie. Św. Ignacy usilnie zaleca, aby każdą medytację czy kontemplację poprzedzać „Modlitwą przygotowawczą”, która streszcza Fundament Ćwiczeń: Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu.

Praktyka

A. WYCISZENIE (zewnętrzne i wewnętrzne skupienie, wyłączenie z wrzawy życiowej)

OBECNOŚĆ (wyraźne uświadomienie sobie, że stoi się przed Bogiem żywym)

ADORACJA (ciało ma wyrażać duchowe przekonanie)

PROŚBA (prosić o dobrą modlitwę i jej owoce)

B) BIERZ I CZYTAJ (czytaj wolno, uważnie, bezinteresownie, tak jak byś czytał list od ukochanej osoby)

PATRZ I ROZWAŻAJ (co dany tekst, zdanie znaczy dla mnie dzisiaj, wyobraź sobie scenę wydarzenia biblijnego, włączyć w to rozum, wyciągnąć wnioski)

ROZMAWIAJ Z BOGIEM (Powiedz to, co ci się kojarzy, tak jak przyjaciel do przyjaciela)

WZNIEŚ DUCHA KU BOGU (co cię uderza, co bulwersuje, porusza, zwróć uwagę na mocniejsze punkty. Zatrzymaj się przy tym, nie idź dalej, odpocznij przy Panu. To ma być modlitwa serca)

ŻYJ I DZIAŁAJ (postanowienie praktyczne. Rób roztropne postanowienia. Nie mnóż ich)

C) ZAKOŃCZENIE (podsumowanie modlitwy np. psalm)