Przejdź do treści
 1. Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)
 2. Zdrowaś Mario (Pozdrowienie Anielskie)
 3. Wierzę w Boga (Skład Apostolski)
 4. Dziesięć Przykazań Bożych
 5. 5 Przykazań Kościelnych
 6. Główne prawdy wiary
 7. Siedem Sakramentów Świętych
 8. Siedem darów Ducha Świętego
 9. Trzy Cnoty Boskie (teologalne): Wiara, Nadzieja, Miłość
 10. Cnoty główne (kardynalne): Roztropność, Sprawiedliwość, Umiarkowanie, Męstwo
 11. Warunki sakramentu pokuty
 12. Przykazanie miłości
 13. Co to jest sakrament?
 14. Kim jest Duch Święty ?
 15. Co to jest Bierzmowanie ?
 16. Czego używa się przy bierzmowaniu? Oleju Krzyżma
 17. Jakie słowa wypowiada Biskup w czasie bierzmowania? Jakiej udzielam odpowiedzi?