Przejdź do treści

– modlitwą w obronie poczętego dziecka,
– osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu,
– pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej: radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.