Przejdź do treści

– poznajemy Słowo Boże i uczymy się nim żyć;

– poznajemy Boga w pięknie Liturgii, śpiewu, przyrody;

– poznajemy siebie i rozwijamy swoje talenty;

– ciągle staramy się rozwijać nasze życie duchowe przez formację i wspólne wyjazdy;

– tworzymy wspólnotę ludzi wierzących;

– uczymy się służyć bliźniemu zgodnie z otrzymanymi talentami;

– budujemy naszą lokalną wspólnotę Kościoła, którą jest parafia;

– bawimy się i świętujemy w duchu chrześcijańskiej kultury.