Przejdź do treści

Ceremoniarze z naszej parafii

W sobotę, 17 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w Bazylice Katedralnej w Sosnowcu podczas Zjazdu Liturgicznej Służby Ołtarza, zostali ustanowieni przez ks. bpa Grzegorza Kaszaka ceremoniarze liturgiczni – z naszej parafii zostało ustanowionych 3 ceremoniarzy.

Lektorzy, którzy ukończyli kurs na ceremoniarza, przystąpili do egzaminu, który składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części odpowiedzieli na 42 dwa pytania z zakresu liturgiki, zwłaszcza znajomości Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, roku liturgicznego, teologii i historii liturgii oraz elementów języka łacińskiego. Ci, którzy poprawnie odpowiedzieli na min. 50% pytań, mogli kontynuować egzaimin na poziomie praktycznym. Ta część zweryfikowała ich umiejętności dotyczące przygotowania celebracji liturgicznej na podstawie konkretnie wylosowanej uroczystości.

Wdzięczni Panu Bogu za ich zaangażowanie, życzymy naszym ceremoniarzom, aby z dumą i radością wypełniali swoją posługę na chwałę Panu Bogu.

Szczęść Boże !