Przejdź do treści

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Diecezji Sosnowieckiej już działa!

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom to miejsce dla osób z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24.02.2022 r. i legalnie przebywają na terenie naszego kraju.

W ramach Centrum osoby z Ukrainy mogą skorzystać z:

  1. Pomocy psychologa.
  2. Wsparcia doradcy zawodowego w zakresie sporządzenia swojego CV, listu motywacyjnego;mogą także zaczerpnąć informacji o miejscach i stanowiskach pracy itp.
  3. Punktu opieki dla dzieci   
    Poniedziałek godz. 09.00-12.00, środa oraz piątek 09.00-14.00
  4. Kursu języka polskiego
  5. Pomocy żywnościowej
    (żywność będzie wydawana we wtorki i czwartki; godz.09.00-14.00).
  6. Spotkań integracyjnych. W ramach działalności Centrum będzie organizowany cykl zajęć integracyjnych dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci z Ukrainy.

Z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom można kontaktować się osobiście
lub telefonicznie w godz. 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku.

Dane kontaktowe:
CPMiU

ul. Korczaka 5
41-200 Sosnowiec

e-mail: cpmiu.sosnowiec@caritas.pl

Telefony:
Koordynator:                        +48788944125
Doradca integracyjny:        +48728401954
Doradca integracyjny:        +48788943967