Przejdź do treści

Synod – etap diecezjalny

Dnia 9 października papież Franciszek rozpoczął w Rzymie XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. Otwierając ten synod, Papież pragnie by w jego pracach uczestniczyli nie tylko Biskupi. Zaprasza on wszystkich ochrzczonych do uczestnictwa w procesie słuchania i rozeznawania woli Bożej dla Kościoła.

Dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili swój głos wypełniając ankietę synodalną podczas trwania konsultacji diecezjalnych które odbyły się  w dniach 17.10.2021 – 15.02.2022

Synodalne prace potrwają dwa lata. Najpierw będzie miała miejsce faza diecezjalna, w przyszłym roku kontynentalna, a w 2023 – powszechna.

Jak czytamy w dokumencie przygotowawczym, poprzez to zgromadzenie papież Franciszek zaprasza cały Kościół do postawienia sobie pytania na temat, który jest decydujący dla jego życia i misji: „Właśnie droga synodalności jest drogą, której Bóg oczekuje od Kościoła trzeciego tysiąclecia”.

Ten szlak, który wpisuje się w „aggiornamento” Kościoła zaproponowane przez Sobór Watykański II, jest darem i zadaniem: idąc razem i wspólnie zastanawiając się nad przebytą drogą, Kościół będzie mógł nauczyć się na podstawie tego, czego doświadczy, jakie procesy mogą mu pomóc w przeżywaniu komunii, w realizowaniu uczestnictwa, w otwarciu się na misję. Nasze „podążanie razem” jest w istocie tym, co najlepiej realizuje i ukazuje naturę Kościoła jako pielgrzymującego i misyjnego Ludu Bożego.

Konsultacje synodalne będą trwały we wszystkich parafiach naszej diecezji. Proboszczowie oraz koordynatorzy parafialni będą spotykać się z grupami parafialnymi by rozmawiać o tym, co Duch Święty mówi do Kościoła w kontekście pytań postawionych przez Ojca Świętego. Konsultacje zostaną przeprowadzone również we wspólnotach działających na terenie diecezji. W konsultacjach wezmą jednak udział nie tylko grupy parafialne. Każdy, bez wyjątku, jest zaproszony do tego by przyjść i podzielić się swoim doświadczeniem życia i uczestnictwa w misji Kościoła.

Zachęcamy do spotkanie z księdzem Proboszczem lub koordynatorem parafialnym i porozmawiać wspólnie o Kościele. Każdy głos jest ważny. W celu konsultacji można też kontaktować się bezpośrednio z koordynatorem diecezjalnym wysyłając swoje sugestie na adres e-mail: synod@diecezja.sosnowiec.pl

Zasadnicze pytanie, które kieruje tą konsultacją Ludu Bożego, jest następujące:

Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”; jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w waszym Kościele partykularnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”?


pomocne materiały: https://www.ekai.pl/dokumenty/vademecum-synodu-o-synodalnosci/